Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for den åbne skole

 

Det følgende dokument skitserer Bislev Skole og Børnehaves princip for

“Den åbne skole”, hvilket beskriver samarbejdet med virksomheder, foreninger o.l.

Se de formelle rammer for princippet sidst i dokumentet

 

Formål

Den åbne skole skal gennem samarbejde med det omgivende samfund skabe mulighed for andre typer af læreprocesser,og bidrage til børnenes faglige,sociale og personlige mål. Derved styrkes den lokale sammenhængskraft og introducerer eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Den åbne skole skal også bidrage til en varieret og differentieret  undervisning,så den imødekommer de overordnede mål for undervisningen og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Når eleverne møder virkeligheden uden for skolen i form af andre læringsrum og andre aktører i undervisningen, er der god mulighed for,at eleverne får et større fagligt udbytte, og at elevernes trivsel og alsidige udvikling forbedres.

Det er ikke aktiviteterne, der skal være styrende for den åbne skole, men det der giver mening for elevernes læring og trivsel.

Det er den enkelte skoles leder, der beslutter, hvordan samarbejdet i praksis skal tilrettelægges i fællesskab med lærere og pædagoger.


 

Aktiviteter i den åbne skole på Bislev Skole og Børnehave

 

Børnehave

For at åbne børnehaven ud mod det omkringliggende samfund, tager vi når det er muligt på virksomhedsbesøg som det nærliggende mejeri, bondegårde, forældrenes arbejdspladser m.m.

Vi deltager i arrangementer i kirken, går i biografen, tager på ture med Fræsbussen, afholder besøgsdage for bedsteforældrene m.m.  

Skole og DUS

Vi samarbejder med de lokale klubber og foreninger i Bislev. Det kan f.eks. være:

 • Seniorklubben og bedsteforældre deltager i den årlige æbledag med indskolingen.

 • Vi har et samarbejde med Bislev Menighedsråd samt Bislev Samråd.

 • Vi vil gerne være med til viderebringe traditioner til børnene. Derfor øver lærer/ pædagoger sammen med børnene Luciaoptog som vises den 13. december i kirken / aktivitetshuset.
 • I forbindelse med fordybelsesdage og understøttende undervisning tager skolen på ture ud af huset . Eleverne har bl.a. besøgt Bislev Mejeri, Beredskabscenteret i Nibe, Landbrugsskolen i Lundbæk, Halkær Mølle.  Vi har været på bondegårdsbesøg hos lokale landmænd.

 • For at understøtte motion og bevægelse har eleverne deltaget i idrætsaktiviteter hos Aalborg gymnastikskole og hos Aars Brydeklub.

 • Gennem de årlige ture til Nibe Biograf og Aalborg Teater samt Nordkraft, understøttes elevernes indsigt i den kulturelle verden.

 • Aalborg Skoletjeneste og Aalborg kommune bl.a. Aalborg i rødt.


Bislev Skole benytter sig ofte af muligheden for, at invitere undervisere/aktørere fra de mange forskellige tilbud fra Aalborg kommune. Vi har bl.a. haft besøg af:

 • Gæstelærere/ kunstnere fra Kunsten.

 • Musikere fra Symfonien.

 • Undervisere fra Playtool.

 • Skralde-eksperterne  


 

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidste nævnte angiver i  3 stk. 4, at skolerne indgår i samarbejde, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Princippet er udfærdiget i April 2017