Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Samarbejdsaftale mellem Skole, DUS og børnehave

 

Denne samarbejdsaftale er baseret på ”Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune”, herunder værdierne:

 

Helhed og sammenhæng: Det er forældrene, der følger barnet gennem hele livet, derfor er det forældrenes ansvar at skabe tryghed, helhed og sammenhæng i samarbejde med skole og daginstitution

Fællesskaber: Børnenes sociale og faglige læring sker i fællesskaber, derfor er det en professionel opgave at sikre barnets deltagelse i de fællesskaber, det er en del af

Professionalisme: Det er de professionelles ansvar i samarbejde med forældrene at skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra daginstitution til skole kan foregå i en tryg atmosfære

Dialog: Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig dialog, mellem de professionelle og forældrene.

 

Herudover bygger Aalborg Kommunes principper for overgange på principperne om:

  • Barnets deltagelse
  • Forældrene som en central medspiller
  • Det professionelle samarbejde

I Bislev Landsbyordning arbejder vi tæt sammen om at skabe den røde tråd i barnets liv, derfor vil barnet gennem hele sin børnehavetid blive vænnet til at komme på skolen. Barnet går til gymnastik i gymnastiksalen og leger på skolens legeplads, det giver barnet en tryghed ved skolen, DUS-ordningen og omgivelserne. Når barnet fylder 5 år rykker det op i den såkaldte Indianergruppe i børnehaven. Når barnet er Indianer har han/hun leg og lær to til tre gange om ugen og forløbet er med til at give barnet kendskab til skolelivet.

 

En gang om året afholdes der en informationsaften for forældre til den kommende skolestart.

 

Bislev landsbyordning har rullende skolestart, det betyder at barnet starter i skole den første skoledag i måneden efter barnet er fyldt 6. Læs mere om rullende skolestart under "skole".

 

Skolepraktik

Barnet starter i skolepraktik, når han/hun fylder 5 år. Praktikken foregår på den måde, at barnet sammen med sin gruppe og en pædagog er på besøg i børnehaveklassen en gang om ugen i ca. en time. Formålet er gøre barnet bekendt med, hvordan det er at gå i børnehaveklasse og gøre barnet tryg ved skole og børnehaveklasseleder. Ligeledes er det en fordel for børnehaveklasselederen at have kendskab til barnet inden skolestart.  

 

DUS-praktik

Når barnet fylder 5 år, starter det i DUS-praktik. Det foregår ved, at barnet en gang ugentligt er på besøg i DUS-ordning.  Formålet er, at give barnet kendskab til DUS-ordningen, de voksne, og til hvordan han/hun færdes mellem de større børn.

 

Trekantsamtaler

Forud for skolestarten tilbydes forældrene en samtale med børnehaveklasselærer og kontaktpædagogen fra børnehaven. Samtalen finder sted i børnehaven og barnet har besøg af sin skoleven under samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i en folder med nogle overvejelsespunkter, folderen udleveres til forældrene ved indkaldelsen.

Formålet er

  • At starte et trygt samarbejde op gennem åben og ærlig dialog
  • At klæde skole og Dus på til at modtage barnet
  • At vi sammen kan hjælpe barnet til at blive skoleparat
  • At bygge bro mellem familie, børnehave, skole og DUS

Prøveskoledag

Prøveskoledag er nogle dage forud for den rigtige skolestart, hvor den kommende elev følger børnehaveklassen en hel skoledag.

Første skoledag

Første skoledag er i tidsrummet kl. 9-11, flaget er hejst og skoleleder, børnehaveklasseleder og barnets skoleven byder den nye børnehaveklasse elev og forældrene velkommen. Det tilstræbes at gøre dagen til en personlig ”ny-elev-mærkedag” med tid til, at børnehaveklasseleder gennemgår skolematerialet med forældrene, at skolevennen interviewer den nye elev om sin familie og sine interesser og få taget et samlet portræt af skoleven og ny elev til indskolingens galleri. Skolevennens rolle er at hjælpe den nystartede godt i gang, hjælpe med at få skrevet navn på skolebøgerne, at få indrettet arbejdspladsen og præsentere barnet for resten af indskolingsgruppen. Der synges velkomstsange og skolevennen byder på en spiselig velkomstkage. Efter kl. 11 siger forældrene farvel, og den nystartede fortsætter skoledagen sammen med sine nye kammerater. Efter et par uger giver børnehaveklasselederen en tilbagemelding til forældrene om, hvordan skolestarten er gået.