Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Sundhedspolitik i Bislev landsbyordning

Bislev landsbyordnings sundhedspolitik tager udgangspunkt i de 8 kostråd, som de anbefales af sundhedsstyrelsen. Den er udarbejdet som led i landsbyordningens ønske om at synliggøre hvilke rammer, der i hverdagen sættes omkring kost og motion. Vi håber, med politikken at forældre og andre interesserede kan få indblik i, hvordan vi i landsbyordningen tænker omkring sundhed, og hvordan det kommer til udtryk i vores hverdag.

 

Politik

Mål

Handling

De daglige måltider og drikkevarer der tilbydes og tilberedes i landsbyordning opfylder såvel de 8 kostråd som fødevarestyrelsens ernæringskrav til sund skolemad.

- At skabe bevidsthed omkring sund kost for børnene og dermed øget fokus på sundhed i landsbyordning.

 

- At forebygge livsstilssygdomme som diabetes og overvægt

 

- At opnå sundhed og velvære blandt børnene og dermed øget koncentrations- og indlæringsevne

 

-  Personalet i landsbyordningen klædes på således, at de opnår viden om de 8 kostråd og  fødevarestyrelsens ernæringskrav, så de er i stand til at bruge det i praksis.

 

-

- Alt mad der tilbyde til dagligt i landsbyordningen er sund og ernæringsrigtig mad.

 

- Tilbyde frisk vand fra drikkesystemer samt skolemælksordning.

 

- Opfordre forældre til at bakke op om sundhedspolitikken ved fx fødselsdage.

 

- Skabe dialog omkring sundhed ved forældremøder.

 

- At lave temaer og emner, hvor børnene i et undervisningsforløb lærer om sund kost og selv er med til at fremstille den.

 

-

Landsbyordning er miljø- og ressourcebevidst ved valg af fødevarer og drikkevarer.

- Undgå unødig madspild.

- Undgå unødig miljøbelastning.

- Vælge årstidens frugt og grønt.

- Tilrettelægge madplaner hensigtsmæssigt

 

Der tilbydes frugt/grønt og brød til mellemmåltider i landsbyordning.

- Tilbyde eftermiddagsmad i DUS og børnehave dagligt.

- DUS tilbyder et mellemmåltid kl. 14.00, hvori der indgår frugt/grønt og brød.

 

- Tilbyde frisk frugt til eleverne gennem en forældrebetalt frugtordning.

-

Landsbyordningens børn skal bevæge sig og motionere ude såvel som inde i mindst 1 time hver dag svarende til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- I Dussen tilbydes der dagligt aktiviteter i gymnastiksal og/eller ude.

 

- Dus- og Børnehavebørnene leger ude dagligt mindst 1 time.

 

- Undervisningen tilrettelægges ude når det er muligt i form af f.eks. ekskursioner og ude-undervisning.

 

- Landsbyordningens areal fremtræder bevægelsesvenlig. Ligeledes er det vigtigt, at der findes vedligeholdte redskaber til bevægelse og leg.

 

- Certificeres som idrætsbørnehave og DUS.

 

- I børnehaven spises der ude, så ofte som muligt i sommerhalvåret.

 

- I DUS tilbydes forskellige ude aktiviteter dagligt.

 

- I Børnehaven er børnene i gymnastiksal og på tur ud af huset fast en gang om ugen. Herudover diskuterer pædagogerne mulighederne for nye ude-aktiviteter.

 

- I skolen vurderer lærer og leder mulighederne for ude-undervisning i de forskellige fag.

 

- Legepatrulje igangsætter aktiviteter i udvalgte frikvarter.