Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for sponsering
 

Ved Sponsering forstås alle de tilfælde, hvor skole, dele af skole eller enkelte klasser får tilbudt en eller anden vare eller ydelse eller modtager pengegaver.

Sponsering fra firmaer og enkeltpersoner kan finde sted i den udstrækning, det kan ske uden nogen form for modydelse. Dog bør sagen vurderes af skolebestyrelse eller skoleleder.

Sponsering fra interesse organisationer kan også finde sted uden modydelse, men man skal endvidere være opmærksom på, at der ikke må finde politisk eller religiøs agitation sted.

(Dette princip udelukker ikke muligheden for, at organisationer, klubber m.v. kan få lov til at dele deres agitationsmateriale ud blandt eleverne, hvis de er en naturlig del af det lokale samfund)