Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for skolebestyrelsens ansættelsesudvalg

 

Følgende er gældende ved ansættelser ved Bislev Landsbyordning.

 

Stilling som leder

Aalborg kommunes ansættelsesprocedure er gældende.

 

Faste stillinger

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af to medlemmer fra skolebestyrelsen, en til to medarbejderrepræsentanter samt en til to ledere.

Det tilstræbes at medarbejderrepræsentanter og ledere fra de afd. medarbejderen skal ansættes i er repræsenteret

Er stillingen i DUS/Børnehave bør mindst en af forældrerepræsentanterne om muligt have barn/børn i børnehaven/Dussen.

Er stillingen ved skolen er medarbejderrepræsentanten og lederen derfra. Mindst en af forældrerepræsentanterne skal om muligt have barn/børn i skolen

 

Vikariater af længere varighed (over 3 måneder)

Samme procedure som for faste stillinger.

 

Kortere vikariater/kortere tidsansættelser

Lederen for det enkelte område ansætter.

 

Jobtræningsstillinger / arbejdsprøvningsstillinger

Lederen for det enkelte område ansætter.

 

Når ansøgningerne er kommet ind mødes ansættelsesudvalget og udvælger dem der skal til samtale. Samtidig aftales proceduren for de konkrete samtaler. (hvem siger hvad, hvem sørger for at gøre klar etc.).

Når samtalerne er ovre orienteres bestyrelsen om udfaldet.