Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Ordensregler

Fælles for alle elever

1. Du skal være mod andre, som du vil, at de skal være mod dig.

2. Du skal rette dig efter lærernes anvis­ninger, også selvom du ikke har den pågældende lærer.

3. Du skal rette dig efter skolepatruljens anvisninger.

4. Du skal møde præcist til timerne.

5. Du skal færdes roligt på gangene.

6. Du skal smide affald i skraldespande­ne.

7. Cykler stilles i cykel­skuret eller ved skolens cykelstativer.

8. Klassen sørger for orden og oprydning i klasseværelset.

9. Du må spille bold på græsplænen og i skolegården.

10. Snekastning må kun finde sted på græsset foran skolen.

11. Skolen kan kræve beskadigede eller bortkomne ting erstattet.

12. Rygning er forbudt på skolen.

13. Alkohol må ikke indtages på skolens område.

 

Særlige regler

1.      Du må opholde dig i klassen, i mediateket, i skole­gården, på legepladsen og på græsset foran skolen.

2.      I frugtpause og spisepausen skal alle elever være ude medmindre gårdvagten giver anden besked

 

Mobiltelefoner

Der må ikke tages billeder/video med mobiltelefonen.

I skoletiden må mobiltelefonen kun bruges i frikvartererne, hvis du vil musik.

I Dussen skal mobiltelefonen være i tasken.

Såfremt en elev ønsker at kontakte forældrene, skal det ske i samråd med en af skolens voksne.