Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for kommunikation mellem skole/Dus og hjem

 

For lærerne gælder følgende

Intra skal tjekkes dagligt på arbejdsdage. Efter en weekend /ferie skal det være tjekket senest efterfølgende arbejdsdag kl. 8.00

På intra gives meddelelser til forældrene om bl.a.:

·         Ugebrev

·         Forældremøder

·         Forældresamtaler

·         Arrangementer

·         Tilmelding til møder

·         Undersøgelser

·         elevplaner

Lærerne kan også give meddelelser til de enkelte forældre.

 

Princip gældende for øvrige medarbejdere (bl.a. pedel, rengøringsassistent, børnehavens personale m.m.)

Man er som medarbejder forpligtiget til som minimum at tjekke intra to gange om ugen. Vigtige informationer fra ledelsen gives gennem intra.

 

For medarbejdere i Dussen gælder følgende

Forældrene kan give korte meddelelser via sms til Dussens mobiltelefon. En medarbejder i Dussen er ansvarlig for at sms’er læses.

Medarbejderne i Dussen kan give meddelelser på intra om bl.a.:

·         Ugebrev

·         Forældremøder

·         Forældresamtaler

·         Arrangementer

·         Tilmelding til møder

·         Undersøgelser

Der kan ligeledes gennem intra gives meddelelser om madplaner m.m.

Forældrene kan her give meddelelse om, hvornår barnet må gå hjem, skal med et andet barn hjem osv.

Medarbejderne i Dussen er forpligtiget til at tjekke intra to gange om ugen.

 

Forældre

Vi opfordrer til at forældrene tjekker intra mindst to gange om ugen. Meget gerne mandag og fredag.

Meddelelser til Dussen via sms skal være givet inden kl. 13.00 på skoledage og kl. 8.00 på skolefridage.

 

Forældrene vil her modtage meddelelser om bl.a.:

·         Ugebrev

·         Forældremøder

·         Forældresamtaler

·         Arrangementer

·         Tilmelding til møder

·         Undersøgelser

·         Elevplaner

 

Forældrene kan sende meddelelser til skolen/lærerne.

Presserende meddelelser til lærerne/skolen/Dussen bør ske telefonisk eller personligt.

 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken bruger ligeledes intra til at informere forældrene. Forældrene kan også skrive til sundhedsplejersken.