Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for anvendelse af IT på Bislev skole

 

IT på Bislev Skole er:

Et undervisningsmiddel der anvendes til at nå et læringsmål.

Et redskab til at indsamle informationer. Lærerens opgave er at frembringe en proces, der omsætter indsamlede informationer til viden hos eleven.

Et kommunikationsmiddel, som sætter eleven i stand til at kommunikere med andre.

 

Eleverne skal gennem hele deres skolegang blive fortrolige med at betjene den iPad de får udleveret på første skoledag. Herunder gælder også som minimum de apps, som deres lærere vælger at bruge. Denne fortrolighed indlæres allerede fra børnehaveklassen.

Eleverne skal lære at vurdere troværdigheden af de informationer, de kan indhente via Internettet, kritisk.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at anvende IT-teknologien til at udtrykke sig ved hjælp af tekst, lyd og billeder. Eleverne lærer at kommunikere via bl.a. showbie og den Bisko-mail de får udleveret af skolen.

For at denne elektroniske kommunikation kan fungere optimalt, tilstræber vi at eleverne én gang om dagen på skoledage undersøger både showbie og egen mailboks.

Eleverne skal ved brug af deres iPad som kommunikationsmiddel anvende et pænt og sobert sprog, og skal derfor lære, hvad der forstås ved god netetikette.

Der lægges vægt på, at skolen markerer en klar etisk holdning til brugen af IT. Denne etiske holdning skal signalere en klar afstandtagen fra hjemmesider med et pornografisk, racistisk og voldsforherligende indhold. Som en del af markeringen af en klar etisk holdning indgår, at eleverne undervises i at bruge IT inden for lovens rammer.

Der lægges vægt på at alle iPads på skolens netværk er fuldt ud funktionsdygtige. Dette kræver, at der findes et regelsæt for elevernes benyttelse af udstyret. Af dette regelsæt skal betingelserne for brugen af iPad klart fremgå, samt konsekvenserne for overtrædelse af dette regelsæt. Alle elever på skolen skal gøres bekendt med disse regler.